POWER BI – KORZYSTANIE Z RAPORTÓW W APLIKACJI MOBILNEJ

  • Otwieranie raportu usługi Power BI w aplikacji mobilnej

Po zainstalowaniu i zalogowaniu się w aplikacji mobilnej Power BI otwiera się strona główna, na której mamy listy Często używanych i Ostatnio przeglądanych raportów. Wszystkie raporty są przechowywane w różnych miejscach, np. w sekcji Ulubione, Aplikacje, Obszary robocze lub Udostępnione mi, w zależności od tego skąd pochodzą.

  • Dodawanie raportu do listy ulubionych w aplikacji mobilnej

W firmach zazwyczaj mamy zdefiniowanych wiele różnorodnych raportów.
Jednak w codziennej pracy nie korzystamy ze wszystkich, a tylko z tych najbardziej istotnych dla wykonania powierzonych zadań. Przydatna w tej sytuacji może się okazać lista Ulubionych.

Podczas wyświetlania listy raportów możesz dodać lub usunąć konkretny raport z listy ulubionych.
W celu dodania raportu do tej listy naciśnij gwiazdkę obok nazwy wybranego elementu ✩. Jeśli gwiazdka jest zaznaczona ★, to raport znajduje się na liście ulubionych pozycji.

Jeśli jesteś w raporcie, który chcesz umieścić na liście ulubionych naciśnij pozycję Więcej opcji (), a następnie wybierz Ulubione.

Po dodaniu elementu do ulubionych w aplikacjach mobilnych jest on widoczny na stronie Ulubione w usłudze Power BI i na wszystkich urządzeniach przenośnych. Aby wyświetlić stronę z ulubionymi pozycjami w aplikacji mobilnej naciśnij Ulubione na pasku nawigacyjnym.

  • Dodawanie skrótu do raportu na ekranie

Często zdarza się, że użytkownicy korzystają tylko z wybranych raportów. Dostęp do nich może im ułatwić dodany skrót na ekranie telefonu, przez co nie będą musieli szukać konkretnej pozycji w całej aplikacji.

Jeśli chcesz utworzyć skrót na ekranie dla danego raportu naciśnij Więcej opcji (), a następnie Dodaj skrót.

Do ekranu zostanie dodany element, który po kliknięciu bezpośrednio otworzy nam określony raport.

Dzięki możliwości ustawienia zaplanowanego odświeżania, raporty są zawsze aktualne.

Automatyczne odświeżanie - JUŻ WKRÓTCE!

Katarzyna Nowak

Power BI Consultant


Opublikowano
arrow_back Poprzednia
apps Zobacz pozostałe
arrow_forward Następna