Finanse i księgowość

Twoja firma wyrosła
z programu księgowego?

Witaj! Opowiem Ci jak Microsoft Dynamics NAV zrewolucjonizował moją Księgowość.

Przewiń po więcej arrow_downward

Biznesowe Centrum Dowodzenia

Coraz większy stopień skomplikowania procesów zachodzących w firmie, a także zmieniające się otoczenie prawne sprawiały, że tradycyjne oprogramowanie księgowe przestało się sprawdzać. A przecież zarządzanie finansami i księgowością musi opierać się na pewnych i aktualnych danych! W XXI wieku wciąż większość mojej pracy polegała na ręcznym wprowadzaniu danych z dokumentów do kolejnych systemów księgowych i kadrowych. Silnie ograniczał mnie brak ich zintegrowania z innymi obszarami w firmie, a co za tym idzie, brak dostępu do aktualnych i poprawnych informacji.

Od konsultantów, odpowiedzialnych za wdrożenie systemu ERP, dowiedziałam się, że po właściwym zaprojektowaniu procesów ponad 90% operacji księgowania dzieje się automatycznie.

Pomimo początkowego sceptycyzmu okazało się, że i w mojej firmie bez większych zmian organizacyjnych udało się osiągnąć podobny wynik. System odpowiada obecnie nie tylko za automatyczne księgowanie, ale także obsługuje przepływy pieniężne, dzięki integracji z bankowością elektroniczną oraz automatycznie generuje i wysyła e-faktury, czy wezwania do zapłaty.

Microsoft Dynamics NAV daje mi szereg bardzo praktycznych narzędzi, a oto najważniejsze z nich:

  • automatyczna obsługa rachunków bankowych
  • funkcja sugerowania płatności, a także automatyzacja rozliczania należności i zobowiązań, zlecania przelewów i ich księgowania
  • automatyczne naliczanie i księgowanie różnic kursowych
  • obsługa deklaracji VAT, Intrastat i generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego na potrzeby kontroli skarbowej
  • dostęp do aktualizacji – dzięki regularnie aktualizowanym polskim funkcjonalnościom systemu, firma jest przygotowana na wszystkie zmiany w prawie

Łatwość integracji, elastyczność i możliwość dostosowania funkcjonalności do potrzeb firmy, a także stabilność i kompleksowa funkcjonalność w obszarze finansowo-księgowym to główne aspekty, które miały wpływ na wybór Microsoft Dynamics NAV – zintegrowanego rozwiązania klasy ERP.

Zobacz więcej opinii naszych klientów more_horiz

Poznaj opinie
specjalistów z innych
firm

Finanse z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Narzędzia analityczne systemu Microsoft Dynamics 365 Business Central (dotychczas Microsoft Dynamics NAV) pozwalają na prowadzenie szczegółowych analiz i generowanie raportów, opartych na danych gromadzonych we wszystkich zintegrowanych z systemem obszarach działalności firmy. System umożliwia tworzenie rachunku wyników, zarówno w układzie kalkulacyjnym i porównawczym, szczegółowej ewidencji przychodów i kosztów, uwzględniającej centra zysków, kosztów, grupy produktów, czy kanały sprzedaży, a także analizy rentowności zleceń i projektów.

Dzięki dostępowi do pełnego obrazu danych, generowanych w firmie, możliwe jest skuteczne planowanie i zarządzanie finansami.

Odkryj nowe możliwości z Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zobacz nagranie wideo prezentujące definiowanie nowej numeracji dokumentów w systemie

Serie numeracji muszą być zdefiniowane dla wszystkich kartotek i dokumentów. Możesz utworzyć dowolną liczbę serii numeracji. W tym przykładzie pokażemy, jak zdefiniować serię numeracji dla dostawców oraz faktur zakupu. Dowiesz się m.in. także, jak zdefiniować datę początkową i numer początkowy oraz jak zapobiec wyczerpaniu puli numerów z serii oraz jak zdefiniować kilka serii numeracji dla faktur w zależności od waluty i połączyć je za pomocą relacji.

Obejrzyj wideo: