Microsoft Dynamics 365 Business Central: skróty klawiaturowe z Ctrl

Zastanawiasz się, jak ułatwić sobie pracę z Microsoft Dynamics 365 Business Central? Dziś prezentujemy listę przydatnych skrótów klawiaturowych z wykorzystaniem Ctrl. 

Ctrl+F1 Zwiń lub rozwiń wstążkę
Ctrl+F2 Utwórz nowy dokument
Ctrl+F3 Przejdź do wyszukiwarki 
Ctrl+F4 Wyszukiwanie zaawansowane
Ctrl+F7 Wyświetl wpisy
Ctrl+F9 Zwolnij dokument
Ctrl+F10 Wybierz wstążkę i wyświetl kluczowe wskazówki
Ctrl+F11 Uzgodnij lub podziel wiersze
Ctrl+F12 Przejdź do paska adresu
Ctrl+C Kopiuj pole
Ctrl+G Przejdź do
Ctrl+E Eksport do Microsoft Office Excel
Ctrl+F Znajdź
Ctrl+L Pokaż łącza
Ctrl+N Utwórz nowy   
Ctrl+O Zmień firmę
Ctrl+P Drukuj
Ctrl+V Wklej  
Ctrl+W Eksport do Microsoft Office Word
Ctrl+X Wytnij
Ctrl+Z Cofnij
Ctrl+Page Down Pokaż następny dokument lub kartotekę na liście
Ctrl+Page Up Pokaż poprzedni dokument lub kartotekę na liście
Ctrl+ strzałka w górę Przesuń się w górę, kiedy zaznaczony wiersz pozostaje zaznaczony
Ctrl+ strzałka w dół Przesuń się w dół, kiedy zaznaczony wiersz pozostaje zaznaczony
Ctrl+ strzałka w lewo Przejdź do pierwszego pola w wierszu
Ctrl+strzałka w prawo Przejdź do ostatniego pola w wierszu
Ctrl+Alt+F1 Otwórz INFORMACJE O STRONIE/RAPORCIE 
Ctrl+Delete Usuń zaznaczony wiersz
Ctrl+Home Przejdź do pierwszego wiersza na liście
Ctrl+End Przejdź do ostatniego wiersza na liście
Ctrl+Enter Zapisz i zamknij okno (odpowiednik wyboru przycisku OK).
Ctrl+Insert Wstaw nowy wiersz
Ctrl+Shift+F3 Wybierz OGRANICZ SUMY (filtr tabeli)
Ctrl+Shift+A Wyczyść filtry
Ctrl+Shift+C Kopiuj wiersze
Ctrl+Shift+D Pokaż wymiary
Ctrl+Shift+E Edytuj listę
Ctrl+Shift+R Widok
Ctrl+Shift+Q Zwiń / rozwiń linię wg hierarchii
Ctrl+Shift+V Wklej wiersze
Ctrl+Shift+W Otwórz listę w osobnym oknie
Ctrl+Shift+Enter Zapisz i zamknij okno i otwórz nowe okno 
Opublikowano


Microsoft Dynamics 365 Business Central: przydatne skróty klawiaturowe z użyciem Shift

Dowiedz się, jak przyspieszyć swoją pracę z systemem ERP dzięki skrótom klawiaturowym z wykorzystaniem Shift.

Skrót klawiszowy

Akcja

Shift+F3 Wybierz POKAŻ WYNIKI (Flow fielter)
Shift+F4 Otwórz okno wyszukiwania (z przycisku wielokropka)
Shift+F6 Przejdź do poprzedniej ramki
Shift+F7 Otwórz powiązaną kartę
Shift+F8 Lista rozwijana widok
Shift+F9 Księguj i drukuj
Shift+F10 Wyświetl menu skrótów
Shift+F11 Rozlicz zapisy, pobierz dokumenty źródłowe lub pobierz dokumenty magazynowe
Shift+F12 Otwórz widok główny użytkownika z panelu nawigacji
Shift+Tab Idź do poprzedniej strony
Shift+left-klik W wielu nagłówkach kolumn wszystkie kolumny zostaną posortowane w tym samym kierunku rosnącym lub malejącym.
Shift+double-klik Jeśli sortujesz według wielu nagłówków kolumn za pomocą Shift + kliknięcia lewym przyciskiem, użyj Shift + dwukrotne kliknięcie pierwszej kolumny, a przełączy to kierunek rosnący / malejący wszystkich kolumn objętych sortowaniem.

 

Opublikowano
Nowości dla developerów systemu Microsoft Dynamics NAV 2018

Nowa wersja Microsoft Dynamics NAV 2018 nie wprowadza rewolucyjnych zmian, wyraźnie widać natomiast podążanie wcześniej przyjętą ścieżką. Microsoft dalej wspiera „Extensions”, czyli możliwość tworzenia rozszerzeń zarówno dla Dynamics 365, jak i dla wersji on-premise, a także wykorzystywanie nowych środowisk developerskich oraz integrację z chmurą. Widzimy wyraźnie, że głównym celem Microsoft jest przeniesienie ciężaru swoich produktów do chmury, a powstanie Dynamics 365 Tenerife jest tego potwierdzeniem. W tym poście postaram się jednak przedstawić najważniejsze zmiany w Microsoft NAV 2018.

Nowe ustawienia Dynamics NAV Server

Wprowadzono dwa nowe ustawienia dla instancji serwera Dynamics NAV, odpowiadające za kontrolę nad językiem w kliencie programu:

 • Język domyślny
  Określa, który z zainstalowanych języków na serwerze będzie używany jako język domyślny w kliencie aplikacji.
 • Wspierane języki
  Opcja ta określa, które z zainstalowanych języków mogą być używane w kliencie Dynamics NAV 2018. W momencie gdy użytkownik nie zdefiniuje żadnego, wszystkie zainstalowane języki stają się dostępne.

Zmiana ustawień serwera bez restartu

Część zmian konfiguracyjnych może być teraz wprowadzona bez wymaganego restartu serwera. Wykorzystywana jest do tego komenda skryptu PowerShell „Set-NAVServerConfiguration”.

Usuwanie danych firmy

Wykorzystując nową opcję konfiguracyjną instancji Dynamics NAV o nazwie „Enable Incremental Company Deletion”, możliwe jest opóźnienie usunięcia danych firmy do czasu aż serwer będzie posiadał odpowiednie zasoby. Dla użytkownika usunięcie danych firmy będzie procesem natychmiastowym. Dane firmy przestają być dostępne z poziomu kodu C/AL i klienta. Serwer wykorzysta natomiast harmonogram zadań do usunięcia danych firmy w tle. Istnieje też możliwość zdefiniowania czasu, w którym system ma to zadanie rozpocząć i zakończyć. Są to odpowiednio opcje „System Task Start Time” i „System Task End Time”.

Rozbudowa i integracja

Dynmics NAV 2018 wytycza wyraźnie kierunki dla developerów:

 • Visual Studio Code stanie się podstawowym narzędziem zastępując w pracach rozwojowych stary C/SIDE,
 • Podstawą w tworzeniu nowych rozwiązań będzie programowanie oparte na zdarzeniach,
 • Integracja przy użyciu API, na start NAV 2018 udostępni 44 API z obszarów firma, sprzedaż, zakupy i raporty,
 • Rozbudowa aplikacji przy użyciu ulepszonej wersji Extensions v2 pozostaje zalecaną formą która będzie rozwijane w kolejnych wersjach.

Autor: Mariusz Żyga

Opublikowano


Moje powiadomienia w Dynamics NAV 2018

NAV 2018 wprowadza wiele nowych funkcjonalności. Część z nich zostało opisane w naszych wcześniejszych postach. Najnowsza wersja systemu wprowadza również modernizację istniejących funkcjonalności. Jedną z takich zaktualizowanych funkcjonalności są „Moje powiadomienia”, które w wersji NAV 2017 zostały opisane przeze mnie w zeszłym roku.

W najnowszej wersji baza dostępnych ustawień została znacznie rozbudowana. Dzięki temu sześć dostępnych do tej pory powiadomień zostało uzupełnione aż o szesnaście nowych. Na poniższym zdjęciu widać pełną listę. W tym poście przedstawię jednak tylko niektóre, najciekawsze z nich.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_1

Potwierdzenie zmiany danych adresowych w fakturze

Bardzo ciekawą opcją jest monitorowanie zmian adresu nabywców na fakturach sprzedaży lub dostawców na fakturach zakupu w czasie rzeczywistym. W momencie, gdy użytkownik wprowadzi zmianę w adresie na nagłówku dokumentu system wyświetli komunikat o niezgodności adresu.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_2

Osoba wprowadzająca taką fakturę, wybierając opcję „Update the address”, zyskuje możliwość zmiany adresu w kartotece kontrahenta bez konieczności otwierania kartoteki. Wystarczy, że w nowym oknie użytkownik wybierze przycisk OK. Funkcja ta zadziała identycznie w przypadku zmian adresu nabywców, dostawców, odbiorców faktur, bądź danych płatnika.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_3

Takie działanie pokazuje, że funkcjonalność „Moje powiadomienia” to nie tylko wyświetlanie komunikatów, to również złożona funkcja, która umożliwia wprowadzanie zmian w łatwy i bardzo przystępny sposób.

Powiadomienie z Image Analyzer

Kolejną ciekawą opcją jest połączenie funkcjonalności powiadomień z dodatkami takimi jak Outlook czy też Image Analyzer, o którym wspominaliśmy niedawno na naszym blogu. W chwili, kiedy użytkownik wprowadzi zdjęcie przedmiotu oraz osoby, system wyświetli komunikat, w którym zapyta użytkownika, czy chce przypisać atrybuty, które system był w stanie określić na podstawie załączonego zdjęcia.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_4

Księgowanie nabycia środków trwałych

Poprzez wykorzystanie funkcjonalności „Moje powiadomienia” możliwe jest również księgowanie nabycia środka trwałego. Jak to działa? Mechanizm jest bardzo prosty. Użytkownik w pierwszej kolejności tworzy kartotekę nowego środka trwałego. Po wypełnieniu wymaganych pól i określeniu przy tym daty rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji, system wyświetli komunikat „You are ready to acquire the fixed asset” (Jesteś gotowy nabyć środek trwały).

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_5

Po wyborze opcji „Acquire” otworzy się okno, za pomocą którego w prosty sposób można wprowadzić księgowanie nabycia środka trwałego. Proces ten jest bardzo prosty i przejrzysty. W kolejnych krokach użytkownik ustala kwotę oraz datę nabycia. Wskazuje również konto przeciwstawne dla księgowania środka trwałego. Czy powinien to być dostawca, konto bankowe czy też konto KG. Proces kończy się po kliknięciu w przycisk „Finish”.

post_erpnav_Moje-powiadomienia-w-NAV-2018_XX.04.18_6

Funkcjonalność „Moje powiadomienia” będzie najprawdopodobniej w dalszym ciągu rozwijana w kolejnych aktualizacjach systemu NAV. Możliwe, że wraz z dalszym rozwojem systemu pojawi się więcej możliwości kastomizacji poszczególnych powiadomień, jak również tworzenie własnych, pozwalających na wprowadzanie indywidualnych komunikatów lub zabezpieczeń wspomagających pracę.

Autor: Paweł Dubel

Opublikowano


Nowości w systemie Microsoft Dynamics NAV 2018

Niedawno informowaliśmy o premierze Microsoft Dynamics NAV 2018 i jego nowych funkcjonalnościach. Nowa wersja przygotowana przez Microsoft zawiera szereg nowych funkcji oraz ulepszeń, ułatwiających pracę osób na co dzień korzystających z systemu ERP. W tym poście postaram się opisać kilka takich udogodnień, które według mnie zasługują na uwagę i są szczególnie przydatne w codziennej pracy.

Inteligentne sugerowanie kont dla Głównych ustawień księgowania

Pierwsza ze zmian, które warto bliżej poznać, dotyczy uproszczenia procesu tworzenia nowych ustawień księgowania. Podczas tworzenia nowej konfiguracji dla gospodarczych i towarowych grup księgowych, system przeanalizuje istniejące ustawienia księgowe i zasugeruje dopasowane konta. Po wywołaniu funkcji "Suggest Accounts" (1), zostają uzupełnione konta dla księgowania sprzedaży, zakupu i zapasów (2).  Użytkownik może nie zgodzić się z sugestią i zmienić je tak, żeby pasowały do jego wymagań.

post_erpnav_Nowości-w-Microsoft-Dynamics-NAV-2018_22.03.18_1

Dodatkowo z poziomu listy "Głównych ustawień księgowania" możemy sprawdzić miejsca w systemie, w których ustawienia zostały zastosowane.

Księgowanie zaznaczonych

Kolejna zmiana dotyczy usprawnienia procesu seryjnego księgowania faktur. Czy zdarzało Ci się, że nie byłeś w stanie przetworzyć wystarczająco szybko pojawiających się faktur? Jeśli tak, to NAV 2018 daje możliwość przetwarzania wielu zamówień, faktur czy not kredytowych za jednym zamachem. Wystarczy wskazać interesujące nas faktury a następnie po prostu wybrać "Księguj".

post_erpnav_Nowości-w-Microsoft-Dynamics-NAV-2018_22.03.18_2

Zamówienie zakupu z zamówienia sprzedaży

Jedną z ciekawszych zmian, wprowadzoną wraz z nową wersją NAV, jest możliwość prostego tworzenia dokumentów zakupu bezpośrednio z poziomu zamówienia sprzedaży. Funkcjonalność ta sprawdza się szczególnie dobrze w sytuacji, gdy podczas tworzenia zamówienia sprzedaży zostajemy poinformowani, że ilość wybranego zapasu nie jest wystarczająca.

post_erpnav_Nowości-w-Microsoft-Dynamics-NAV-2018_22.03.18_3

Do wyboru mamy możliwość utworzenia zamówienia lub faktury zakupu. Po wywołaniu kreatora zostajemy poinformowani o konieczności wskazania dostawcy.

post_erpnav_Nowości-w-Microsoft-Dynamics-NAV-2018_22.03.18_4

Finalnie otrzymujemy dokument zakupu do wybranego dostawcy na zapasy określone w zamówieniu sprzedaży.

post_erpnav_Nowości-w-Microsoft-Dynamics-NAV-2018_22.03.18_5

Tworzenie zapasów w locie

Na samym końcu chciałbym wspomnieć o możliwości utworzenia nowego zapasu z poziomu dokumentu sprzedaży lub zakupu. W sytuacji, gdy system nie odnajdzie zdefiniowanego zapasu, mamy możliwość wybrania go spośród istniejących lub utworzenia nowego.

post_erpnav_Nowości-w-Microsoft-Dynamics-NAV-2018_22.03.18_6

Następnie, po wskazaniu właściwego szablonu, zostanie utworzona nowa kartoteka zapasu, z automatycznie uzupełnionymi danymi na podstawie wprowadzonej wcześniej nazwy oraz szablonu.

Microsoft Dynamics NAV 2018 – kierunek zmian

Opisane powyżej zmiany nie są na pewno rewolucyjne, ale na pewno znacznie ułatwią pracę i podniosą komfort użytkowania. Wyraźnie wskazują także kierunek zmian, który wybrał Microsoft – kolejne wersje systemu Dynamics NAV dostarczają nam coraz więcej funkcji wspierających, automatyzujących pracę, dzięki czemu znacznie zmniejsza się ilość czasu, którą musimy poświęcić na powtarzalne, schematyczne działania, a także ryzyko wystąpienia pomyłek przy wprowadzaniu danych.

Autor: Paweł Mazurkiewicz

Opublikowano


Możliwości integracji Power BI z systemami z rodziny Dynamics

W jednym z artykułów, który ukazał się pod koniec stycznia na blogu erpnav.pl, znalazła się krótka informacja o możliwości wykorzystania Power BI w najnowszej wersji systemu Microsoft Dynamics NAV 2018. Faktycznie, wraz tą wersją systemu NAV, Power BI stał się jeszcze bardziej integralną jego funkcją. Warto jednak zauważyć, że nie jest to pierwsza, a na pewno nie jedyna opcja wykorzystania Power BI w ramach ekosystemu Dynamics (Microsoft Dynamics NAV, AX i 365). W dalszej części artykułu postaram się przybliżyć dostępne opcje, jak również wskazać, do realizacji jakich scenariuszy nadają się one najlepiej.

Ta znajomość trwa już kilka lat

Rozwiązania z rodziny Dynamics to przykład bardzo ścisłej integracji systemów transakcyjnych z platformą raportową. Pierwotnie elementy obszaru raportowania i analizy danych gromadzonych w systemach Dynamics bazowały na dobrze znanym i sprawdzonym mechanizmie raportowania, którego sercem był (i nadal jest) Report Server. Zgadza się, to właśnie SQL Server Reporting Services służyło pierwotnie za mechanizm umożliwiający tworzenie predefiniowanych, a także mniej standardowych raportów. Wykorzystanie Report Buildera do budowy raportów stało się dość powszechne, powstały nawet "paczki" raportów, które można dodać do swojego środowiska (niestety w momencie publikacji tego artykułu linki do tych paczek na stronach Microsoft nie są już dostępne). Nie ma jednak sensu ukrywać, że podejście to było dalekie od doskonałości w zakresie raportowania dla tak potężnego rozwiązania, jakim jest rodzina Dynamics. Warto też pamiętać, że wraz z rozwojem tych systemów pojawiały się również nowe możliwości integracji, także w obszarze raportowym.

Open Data Protocol i następstwa jego użycia

Microsoft Dynamics żył (i nadal żyje) w głębokiej symbiozie ze światem Web Service'ów w oparciu o SOAP (przyp. Simple Object Access Protocol). Dość dużą zmianą, a jednocześnie ułatwieniem w obszarze raportowania, było wprowadzenie OData począwszy od Microsoft Dynamics 2013. OData czyli Open Data Protocol to protokół sieciowy, który służy do pobierania i aktualizowania danych. Jego budowę dość dobrze opisuje równanie (zaczerpnięte z historycznych, ale wciąż wartościowych zasobów MSDN):

OData = HTTP/ATOM + Query + JSON + Metadane

W odniesieniu do rozwiązań Dynamics olbrzymią zaletą wykorzystania OData jest również to, że protokół ten jest niezależny od źródła danych oraz dane publikowane z jego wykorzystaniem mogą w pełni respektować logikę biznesową narzuconą przez aplikację oraz kontekst uwierzytelnionego użytkownika. Oczywiście, aby korzystać ze wszystkich zalet OData należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Pierwszy krok – to działania po stronie NAV, dzięki, którym publikowane dane będą dostępne poprzez OData.

Jakie dane są dostępne przez OData

W zasadzie nie jesteśmy tutaj specjalnie ograniczani. Chcąc dostać się do określonych danych wystarczy opublikować je poprzez OData. Może to być strona (Page), czy też zapytanie (Query), a dostęp realizowany jest poprzez określony URL. Do budowy zapytań korzystamy z Query Designer'a (Tools->Object Designer->Query->Design / New) lub też wskazujemy wybraną stronę (Page):

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_1

W kolejnym kroku należy zapewnić, że efekt zapytania widoczny jest jako OData URL:

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_2

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_3

Czy to wszystko? W zasadzie tak, pozostaje teraz wykorzystać stworzone źródła w ramach Power BI. W tym miejscu istotna jest jedna uwaga. Powyższe przykłady opisują przygotowanie Microsoft Dynamics NAV do pracy z Power BI. W przypadku Dynamics AX proces konfiguracji wygląda nieco inaczej, jednak w efekcie również uzyskujemy dostęp do danych poprzez OData. Kroki konfiguracji  realizowane są z poziomu ustawień administracyjnych organizacji: Organisational Administration \ Setup \ Document Management \ Document Data Sources

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_4

Analiza danych z poziomu Power BI

Biorąc pod uwagę, że proces udostępnienia danych został zaadresowany z poziomu Dynamics, korzystając z OData, tego samego rodzaju źródła musimy szukać po stronie Power BI. Otwieramy PowerBI, a tam... mamy kilka możliwości.

1. Źródło OData

Źródło OData  to najbardziej generyczny konektor, jaki można wykorzystać, aby zapewnić sobie dostęp do opublikowanych danych. Co ważne w zależności od systemu źródłowego, adres wykorzystywany do połączenia wygląda nieco inaczej.

W Dynamics AX: 

http://<Server Name>:8101/DynamicsAx/Services/ODataQueryService/

W Dynamics NAV:  

https://instance.navserver.com:7048/DynamicsNAV90_Instance1/OData/Company('CRONUS%20International%20Ltd.'), gdzie:

 • "instance.navserver.com" – nazwa serwera NAV,
 • "DynamicsNAV90_Instance1" – nazwa instancji NAV,
 • "Company('CRONUS%20International%20Ltd.')" – nazwa firmy.

W Dynamics 365:

Dla wdrożeń wewnętrznych (non-IFD) https://server/crmorganization/api/data/vn.0, gdzie:

 • server/crmorganization to ścieżka aplikacji sieci Web dla organizacji Microsoft Dynamics 365,
 • vn.0 to wersja Microsoft Dynamics 365, taka jak v8.0 dla Microsoft Dynamics 365.

Na przykład https://contoso1/contosocrm/api/data/v8.0.

W przypadku wdrożeń IFD https://[organization_URI]/api/data/vn.0, gdzie:

 • organization_URI to pełna nazwa domeny dostępnej przez Internet,
 • vn.0 to wersja Microsoft Dynamics 365, taka jak v8.0 dla Microsoft Dynamics 365.

Na przykład, organizacja Contoso ma następujący adres URL: https://crmweb.contoso.com/api/data/v8.0.

Jako, że do tworzenia raportu wykorzystywany jest generyczny konektor OData, niestety ta opcja tworzenia raportów wymaga od użytkownika końcowego samodzielnego budowania raportów krok po kroku. Oczywiście samo umieszczenie w raporcie odpowiednich atrybutów nie należy do najtrudniejszych, jednak w wielu przypadkach niezbędne będą także znacznie bardziej skomplikowane modyfikacje w obrębie raportu. Właśnie z myślą o takich potrzebach powstają dodatkowe konektory oraz szablony rozwiązań dostępne w Power BI Desktop, jak również w usłudze powerbi.com

2. Konektor Dynamics NAV

Konektor Dynamics NAV w momencie publikacji tego artykułu jest w wersji Beta. Konektor ten umożliwia w zasadzie natychmiastowy dostęp do pulpitu nawigacyjnego, zawierającego najbardziej istotne dane systemu NAV, zaprezentowane w dość przystępnej formie:

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_5

Dane prezentowane w ramach pulpitu pochodzą z następujących encji NAV:

 • ItemSalesAndProfit
 • ItemSalesByCustomer
 • powerbifinance
 • SalesDashboard
 • SalesOpportunities
 • SalesOrdersBySalesPerson
 • TopCustomerOverview

Czy to wszystko?

Patrząc przez pryzmat możliwości Power BI Desktop – TAK. Jednak w tym miejscu dostrzec można prawdziwie możliwości usługi Power BI. Jeszcze do niedawna możliwości raportowe ograniczały się do szablonów rozwiązań (solution templates), które można było uruchomić i skonfigurować do działania. Obecnie szablony rozwiązań zastąpione zostały przez aplikacje dostępne w repozytorium aplikacji (App Source) pod hasłem Power BI Apps. Wśród wspomniany aplikacji znaleźć można zarówno gotowe pulpity nawigacyjne, jak i proste źródła/listy typu Lista zamówień/Lista dostawców. Co bardzo istotne, wspomniane aplikacje dotyczą wszystkich systemów z rodziny Dynamics.

    post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_6

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_7

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_8

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_9

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_10

Dzięki wykorzystaniu aplikacji uzyskujemy szybki dostęp do podsumowań, takich jak np.:

 • Pulpit danych finansowych:

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_11

 • Podsumowanie aktywności prowadzonych z klientami:

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_12

 • Czy też aktywności marketingowych:

post_erpnav_Możliwości-integracji-Power-BI_12.03.18_13

Dodatkowo w przypadku Dynamics 365 Online dostępne są również do pobrania szablony plików Power BI (pbix), wśród nich:

Kilka słów na koniec

Jako podsumowanie warto wskazać kilka elementów:

Najnowsze wersje produktów ekosystemu Dynamics umożliwiają ścisłą integrację z Power BI – dzięki czemu efekty w postaci tworzonych raportów mogą być osadzane bezpośrednio w Dynamics (artykuł opisujący, jak to zrobić dostępny na erpnav.pl).

Opisane podejście można stosować w najnowszych wersjach produktów Dynamics. Biorąc jednak pod uwagę, że pierwszy z opisanych sposobów bazuje na natywnym konektorze OData, można go stosować dla wszystkich wersji systemów, w których możliwy jest dostęp do danych w oparciu właśnie o ten protokół. W przypadku szablonów i aplikacji Power BI zastosowanych w starszych wersjach, mogą jednak występować różnice w dostępnych i publikowanych domyślnie obiektach oraz ich atrybutach, co uniemożliwi wykorzystanie predefiniowanych pulpitów.

Należy zwrócić również uwagę na zapisy licencyjne produktów Dynamics 365 czy też NAV, gdyż w przypadku najnowszych wersji określonych produktów, są one dostarczane z licencjami umożliwiającymi korzystanie z Power BI w formie osadzania raportów w ramach Dynamics. W przypadku pozostałych produktów należy zadbać o odpowiednie licencje dla użytkowników korzystających z raportów przygotowanych  oparciu o Power BI. Dla przykładu Dynamics 365 Unified Operations Plan dostarczany jest wraz z licencją na osadzanie raportów Power BI w ramach interfejsu użytkownika – jednak bez prawa do użycia Power BI do celów innych niż związanych z Dynamics 365. Pozostałe Plany wymagają już licencji Power BI, niezależnie od formy jego użycia. 

Podobnie w przypadku Dynamics NAV 2017/2018 – w ramach Starter Pack dostępna jest licencja Embedded Power BI, umożliwiająca wykorzystanie Power BI w ramach NAV.

Źródło zdjęć: https://msdn.microsoft.com/pl-pl/

Autor:

Bartłomiej Graczyk, Microsoft

Cloud Data Architect & CEE Technical Evangelist


Blog autora

 

Opublikowano


Image Analyzer – nowości w Dynamics NAV 2018

O premierze Microsoft Dynamics NAV 2018 i nowych funkcjonalnościach dostępnych w tej wersji, pisaliśmy już w poprzednich postach, warto jednak przyjrzeć się jeszcze jednej ciekawej funkcji, jaką jest Image Analyzer.

Image Analyzer jest dodatkiem, który wykorzystuje Computer Vision API do analizowania zdjęć, które dołączamy do kartotek Kontaktów lub Zapasów. Po włączeniu funkcji system analizuje każde zdjęcie dodawane przez nas do systemu. Funkcja rozpoznaje podstawowe informacje o tym, co znajduje się na zdjęciu np. czy jest to stół, jakiego jest koloru oraz jakiego rodzaju. Następnie możemy zdecydować czy dane przypiszemy jako atrybuty, kategorie czy zignorujemy wygenerowany wynik, ze względu na jego słabą trafność.

Image Analyzer Setup

Sama konfiguracja dodatku jest bardzo prosta. Musimy w tym celu uruchomić subskrypcję Computer Vision API na portalu Microsoft Azure, a następnie przenieść wygenerowane dane do Image Analzer Setup. Endpoint z dopiskiem „/analyze” trafia do API URL, a nasz kod dostępu, czyli access key do API Key. Ostatnim krokiem jest uruchomienie dodatku poprzez zaznaczenie pola Enable Image Analyzer.

post_erpnav Image Analyzer 1-03-18; 1

post_erpnav Image Analyzer 1-03-18; 2

Działania na atrybutach

Gdy mamy przygotowaną konfigurację możemy przystąpić do działania z naszym dodatkiem. Funkcja Analyze Picture dostępna jest we wstążce ACTIONS na kartotekach Kontaktów oraz Zapasów.

post_erpnav Image Analyzer 1-03-18; 3

Po dodaniu zdjęcia i użyciu funkcji generowany jest zestaw atrybutów, w którym możemy wybrać te, które chcemy zastosować do naszego produktu, a które chcemy pominąć. System automatycznie filtruje nam najbardziej trafne atrybuty, ale nie blokuje nam dostępu do pozostałych, które możemy zobaczyć, używając funkcji View All Attributes.

post_erpnav Image Analyzer 1-03-18; 4

Po wygenerowaniu danych mamy kilka możliwości, jeśli chodzi o dalsze działanie. Możemy ich użyć jako atrybuty czy kategorie, ale możemy je również zignorować lub dodać do czarnej listy, co sprawi, że w następnych analizach ten wynik będzie pomijany. System w ten sposób będzie proponował nam coraz trafniejsze wyniki.

Image Analyzer to bardzo ciekawy dodatek, który wspiera użytkownika i ułatwia prace w codziennym działaniu, dotyczącym aktualizacji danych w ramach Zapasów oraz Kontaktów. Najważniejszą kwestią jest fakt, że dodatek w żadnym stopniu nie ogranicza naszego działania, a jedynie wspiera naszą pracę.

Autor: Bartosz Szantula

Opublikowano


Zarządzanie sesjami w systemie MS Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV pozwala na wiele prostych konfiguracji, ułatwiających pracę z systemem oraz dostosowanie go do indywidualnych potrzeb. W dzisiejszym wpisie, dotyczącym administracji systemem, zajmiemy się problemem bezczynnych sesji użytkowników systemu.

Nieuwaga użytkowników oraz zerwane połączenia sieciowe

Zapewne wielu z was spotkało się z następującą sytuacją: użytkownicy po zalogowaniu się do systemu i wykonaniu pewnych czynności odchodzą od komputera na dłuższy czas, pozostawiając otwarty program. Rozpoczęta sesja użytkownika pozostaje aktywna, obciążając serwer. Podobny problem ma miejsce również po zerwaniu połączenia – mimo, że użytkownik utracił sieć, otwarta na serwerze bezczynna sesja zużywa pamięć RAM.   

Licencja a kwestia dostępu do systemu

W przypadku licencji NAV pozwalającej na jednoczesny dostęp do systemu niewielkiej liczbie użytkowników, takie sytuacje będą również powodować problemy z dostępem. Bezczynne sesje (powstałe czy to na skutek zerwania połączenia, czy też nieuwagi użytkownika) nie pozwalają bowiem zalogować się do NAV innemu użytkownikowi, który chciałby dokonać operacji w systemie.

Zarządzanie sesjami MS Dynamics NAV 1

Problem jest szczególnie uciążliwy w przypadku systemów, na których pracuje kilkadziesiąt czy nawet kilkaset użytkowników. Bez względu jednak na liczbę kont NAV czy też na parametry sprzętowe warto zadbać o wydajność działania MS Dynamics NAV oraz serwera.

Rozwiązanie problemu

Wielu administratorów decyduje się na ustawienie automatycznego wylogowywania dla bezczynnych sesji pulpitu zdalnego. Jest to jednak tylko częściowe rozwiązanie naszego problemu – zadziała bowiem tylko jeśli użytkownik nie korzysta w tym czasie w ogóle z komputera, jeżeli jednak w tym czasie używa innych aplikacji, to bezczynna sesja NAV dalej pozostanie aktywna. Na szczęście odpowiednia konfiguracja NAV umożliwia rozwiązanie problemu za pomocą zmiany zaledwie kilku ustawień.

Konfiguracja w MS Dynamics NAV

Rozwiązanie problemu w MS Dynamics NAV sprowadza się do ustawienia odpowiednich wartości w oknie administracji serwera NAV. 

Parametrem konfiguracji, który decyduje o tym, po jakim czasie sesja bezczynnego użytkownika NAV zostanie zakończona jest Idle Client Timeout  (limit czasu bezczynności sesji), domyślnie ustawiony na brak limitu (MaxValue). Kolejnym ważnym parametrem jest Keep Alive Interval, określający częstotliwość wysyłania dodatkowego sygnału aktywności z sesji użytkownika do serwera NAV. Jeżeli więc chcemy, aby bezczynni użytkownicy zostali wylogowani z systemu po 10 minutach, musimy ustawić parametr Idle Client Timeout na 00:10:00, natomiast Keep Alive Interval na okres dłuższy, np. 00:11:00.

Zarządzanie sesjami MS Dynamics NAV 2

W starszych wersjach NAV, np. 2015, parametr Keep Alive Interval ustawiany jest dla poszczególnych kont – w każdym pliku konfiguracyjnym .xml użytkownika oddzielnie. Pozwala to na ustawienie wartości zakańczania sesji dla każdego użytkownika osobno, jednak znacznie utrudnia konfigurację systemu administratorowi. Dlatego też w wyższych wersjach systemu możliwe jest ustawienie wartości dla wszystkich użytkowników z góry.

Powrót do systemu

W momencie, gdy użytkownik powróci po dłuższej przerwie do pracy w systemie, w chwili wywołania funkcji system wyświetli komunikat informujący o przerwaniu sesji. W komunikacie zawarte jest również pytanie o ponowne uruchomienie systemu. Wybór tej opcji nie jest jednak zalecany, samodzielne uruchomienie NAV przebiega bowiem szybciej niż próba automatycznego ponownego uruchomienia.

Zarządzanie sesjami MS Dynamics NAV 3

Autor: Beata Piechowicz

Opublikowano


Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo firmy z Microsoft Azure

Liczba cyberataków naruszających bezpieczeństwo informacji wzrosła w polskich firmach w porównaniu z poprzednim rokiem aż o 46%. Ponad 95% firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz taki sam odsetek firm zatrudniających powyżej 250 pracowników w ostatnim roku padło ofiarą cyberataku. Powyższe dane świadczą o tym, że temat bezpieczeństwa dotyczy wszystkich firm bez wyjątku: już nie tylko tych dużych, ale również małych przedsiębiorstw kilku- kilkunastoosobowych. 

W obliczu takich statystyk należy sobie odpowiedzieć na kilka fundamentalnych pytań. Czy moja firma jest odpowiednio zabezpieczona przed rosnącymi zagrożeniami ze strony cyberprzestępców? Czy w razie awarii wszystkich środowisk lokalnych, jak to miało miejsce w przypadku ataków ransomware Wanna Cry, Non Petya oraz Bad Rabbit, gdzie nawet dane w serwerach zapasowych oraz backupowych były zaszyfrowane, moja firma zachowa ciągłość działania? W tym artykule chciałbym pokazać, w jaki sposób zabezpieczyć się przed tego rodzaju atakami, dzięki wykorzystaniu technologii chmury publicznej, jaką jest Microsoft Azure.

 

Świadomość w tym zakresie jest coraz powszechniejsza, zwłaszcza po zeszłorocznych głośnych atakach, które miały miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą. Cena tej lekcji okazała się bardzo wysoka – niektóre z zaatakowanych firm straciły tak dużo, że musiały zakończyć swoją działalność. Jednak te, które miały więcej szczęścia, zaczęły bliżej przyglądać się tematowi, który wcześniej tak chętnie bagatelizowały.

RODO

Dodatkowo 25 maja wchodzi rozporządzanie o ochronie danych osobowych (RODO), którego obszar obejmuje rozszerzenie praw prywatności, obowiązki ochrony danych, zgłaszanie naruszeń oraz kary za niezgodność z prawem, które dotkliwie mogą odczuć firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Mniejsze firmy zgodnie z ostatnimi doniesieniami z polskiego rządu z dnia 16 stycznia 2018r. mają mieć „taryfę ulgową”, ale jaka ona będzie, tego dowiemy się dopiero w najbliższych miesiącach. Dlaczego jest to takie istotne? Ponieważ w razie wycieku danych osobowych firma ponosi za to odpowiedzialność i kary sięgają nawet 20 milionów euro bądź 4% obrotu rocznego firmy.

Jaka jest skala zagrożenia? Ogromna. Według danych zebranych przez Microsoft:

 • tylko w zeszłym roku wyciekło 4.2 miliardów wpisów,
 • średnio mija ponad 140 dni od infiltracji do wykrycia włamania,
 • 45% organizacji nie ma polityk zarządzania danymi, co naraża je na ryzyko braku zgodności z przepisami i utraty danych,
 • 87% kadry zarządzającej używa prywatnych kont i usług do pracy.

Obecnie przedsiębiorstwa stają więc przed takimi wyzwaniami jak:

 • narażenie na zaawansowane ataki,
 • niezdolność do wykrycia szkodliwej aktywności,
 • zbyt wolna reakcja na zagrożenia.

Współdzielenie odpowiedzialności

Jak widać ryzyko związane z nieodpowiednim podejściem do bezpieczeństwa danych jest coraz większe. Z jednej strony bowiem zagrażają nam przestępcy, z drugiej strony także coraz bardziej rygorystyczne przepisy prawne. Dodatkowo musimy brać pod uwagę ryzyko zakłócenia działalności czy szkód wizerunkowych. Jak więc skutecznie się zabezpieczyć? Otóż może nam w tym pomóc chmura publiczna, ponieważ pozwala w taki sposób zorganizować architekturę bezpieczeństwa danych, żeby nie być za nią w całości odpowiedzialnym.

Przedsiębiorstwa, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo mogą zdecydować się na przeniesienie swoich rozwiązań w całości, bądź w modelu hybrydowym, do chmury publicznej Microsoft. Dotyczy to całego środowiska serwerowego i aplikacji wykorzystywanych w firmie, na przykład systemów: ERP, finansowo-księgowych, magazynowych, CRM, do zarządzania flotą samochodową, rejestracji wejść i wyjść pracowników, monitoringu, jak i systemów do przetwarzania bardzo dużych zbiorów danych, predykcji oraz analizy danych. Dodatkowo firmy mają do dyspozycji usługę zapewniającą ciągłość działania (Azure Site Recovery) oraz usługi backup (Azure backup), które gwarantują integralność systemów IT.

Tabela poniżej przedstawia odpowiedzialność Administratora danych (firmy) oraz Microsoft w przypadku wykorzystywania rozwiązań chmury publicznej:

Microsoft Azure podział odpowiedzialności

Ponadto przeniesienie danych w całości do chmury oznacza również redukcję kosztów w firmie. Oznacza bowiem spadek zużycia prądu, kosztów obsługi serwerów i awarii, brak problemów z zakupem sprzętu, takiego jak serwery, rozwiązanie problemów z brakiem zasobów, jak w sytuacji większego zapotrzebowania na moce obliczeniowe. Jest to szczególnie ważne, np.: w sklepach internetowych podczas takich akcji typu „Black Friday”, wyprzedaże, zakupy w okresie przedświątecznym, czy też w przypadku pracy działów księgowych podczas okresów rozliczeniowych.

Oprócz tego Microsoft Azure to nieustannie rozwijany zestaw zintegrowanych usług chmurowych, udostępniający mechanizmy analityczne, obliczeniowe, mobilne, sieciowe, a także składowanie i przetwarzanie danych, przy zachowaniu w pełni zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia Microsoft Azure

Warto dodać, że technologii Microsoft Azure zaufało 90% spółek z rankingu Fortune 500 oraz, że Microsoft jest pierwszym dostawcą usług chmurowych, skupiającym się na ochronie danych, który spełnił restrykcyjne przepisy UE w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych. Microsoft był również pierwszym dużym dostawcą chmury, który spełnił międzynarodową normę ISO 27018, regulującą kwestię prywatności danych przechowywanych w chmurze.

Microsoft zobowiązuje się do pokrycia części lub całości szkód, które zostaną wywołane wskutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, co jest bardzo dobrą informacją dla firm, które korzystają i planują korzystać z usług chmury publicznej Microsoft Azure.

Również dostawcy usług wdrożeniowych, tacy jak NMI ERP, rekomendują swoim klientom wdrażającym system ERP Microosft Dynamics NAV, żeby rozważyli możliwość implementacji tego rozwiązania z użyciem Microsoft Azure, właśnie dlatego, że pozwala na przeniesienie części odpowiedzialności osobowych na dostawcę, czyli właśnie Microsoft. Zaletą tego rozwiązania jest również to, że system ERP w chmurze pozwala na łatwą integrację z innymi rozwiązaniami chmurowymi, takimi jak Office 365, dzięki czemu firma może zyskać znacznie więcej korzyści, związanych z wdrożeniem.

Autor

Damian Wróblewski, Microsoft Presales Business Architect | Azure & Security

Więcej informacji o autorze.

Opublikowano